Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Članarina za leto 2016 18.08.2016

Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas v 14. členu določa, da vsak član za delovanje LAS prispeva letno članarino, ki znaša za:
- fizične osebe: 10 EUR,
- društva, šole, javni zavodi, neprofitne organizacije: 20 EUR,
- poslovni subjekti (profitni) do trije (3) zaposleni: 30 EUR,
- poslovni subjekti (profitni) več kot trije (3) zaposleni: 50 EUR.

Omenjeni člen Pogodbe o ustanovitvi LAS določa tudi porabo članarine.Upravičeni stroški oz. aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev članarine LAS so naslednji:
- stroški priprave in izvajanja projektov sodelovanja LAS,
- stroški prenosa dobrih praks, ki jih organizira in izvaja LAS,
- stroški promocije LAS in drugih aktivnosti, ki jih LAS izvaja izven območja LAS,
- stroški upravljanja LAS v višini razlike med celotnimi stroški in sofinanciranim delom iz sredstev EU,
- stroški ostalih aktivnosti, ki jih potrdi Upravni odbor na predlog vodilnega partnerja LAS,
- drugi stroški v skladu z odločitvijo Upravnega odbora.

O porabi članarine odloča Upravni odbor LAS. Upravni odbor LAS je na svoji seji dne 22. 6. 2016 sprejel sklep št. 2.6., da vodilni partner izvede postopek zaračunavanja članarine za leto 2016 do 1.10.2016.

V Pogodbi je navedeno tudi, da se letna članarina prvič prispeva za leto 2016. Skladno s tem bo vodilni partner LAS v tem tednu vsem članom poslal zahtevke za plačilo članarine.