Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Evropska sredstva za prvo Strategijo lokalnega razvoja 18.08.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020, in sicer za območje med Snežnikom in Nanosom, ki vključuje območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Gre za Strategijo, ki je del Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD), novega pristopa v izvajanju programskega obdobja 2014–2020 (nadgradnja LEADER).

 

Njegov cilj so multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več evropskih skladov hkrati, ki se dodeljujejo v upravljanje lokalnim območjem – lokalnim akcijskim skupinam. Slovenija CLLD izvaja s 30 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 42 milijoni evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 milijoni evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).Strategije ostalih lokalnih akcijskih skupin bodo potrjene v prihodnjih tednih.

 

Več o tem si lahko preberete na strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.