Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas 14.09.2016

V okviru osmin novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin, ki sta jih  v začetku meseca septembra izdala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bila potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šestih občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja CLLD, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Naslednji korak LAS Za mesto in vas bosta priprava in objava javnih razpisov za izbor operacij, za kateri je kot vodilni partner zadolžena Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije. Pred tem bodo organi LAS ter pristojne institucije opredelili upravičence na posameznem javnem razpisu, glede na dosedanje izkušnje in navodila pa bodo to podjetja iz zasebnega sektorja, nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije, občine in druge javne organizacije, zadruge ter tudi fizične osebe.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), po besedah predsednika LAS Za mesto in vas Aca Franca Šuštarja pa imajo na območju LAS že številne ideje za katere upajo, da jih bodo lahko pričeli čim prej uresničevati:  »Zadovoljni smo, da smo med prvimi desetimi LAS v Sloveniji, ki sta jim ministrstvi potrdili Strategijo lokalnega razvoja LAS. Zasluga za to gre predvsem intenzivnemu  in strokovnemu delu v preteklem letu. V okviru številnih delavnic in predstavitev smo skupaj s člani prepoznali ključne prednosti in slabosti območja, definirali potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje za celovit razvoj območja. Do konca letošnjega leta bo naša prioritetna naloga priprava in objava razpisov, saj je naš cilj, da se ideje začnejo realizirati v čim krajšem možnem času«.