Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

S kolesom na posvet 06.06.2023

V petek, 2. 6. 2023, smo se predstavniki vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas udeležili posveta o potencialih in izzivih za razvoj kolesarstva na Ljubljanskem barju.

Barje namreč, s svojo ravnino in hribovitim gozdnatim zaledjem, ponuja izredne priložnosti za kolesarsko rekreacijo in turizem. Hkrati pa predstavlja mozaično kulturno pokrajino poplavnih travnikov, pašnikov, njiv, mejic ter arheoloških najdb in kulturne dediščine, ki priča o večtisočletni poselitvi.

 

Cilj posveta, ki so ga otvorili pozdravi predstavnikov Tehničnega muzeja Bistra (kjer je potekal osrednji dogodek), Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije ter Krajinskega parka Ljubljansko barje, je bil pregled aktualnega stanja ter izzivov, ki nas čakajo.

Pregled razvoja kolesarskega omrežja v Ljubljanski urbani regiji nam je predstavil mag. Matej Gojčič (RRA LUR), Maša Bratina iz KP Ljubljansko barje je pojasnila, katere naravne in kulturne znamenitosti so (zaradi zavarovanih območij) sploh dostopne s kolesom, Janez Kastelic (direktor KP Ljubljansko barje) pa je predstavil naravovarstvene vidike in omejitve kolesarske infrastrukture. Dogodek je organiziral in uspešno vodil Andrej Klemenc iz Občine Borovnica, ki je tudi spregovoril o glavnih izzivih razvoja mreže kolesarskih povezav na Ljubljanskem barju. Posameznim predstavitvam so sledila številna vprašanja sodelujočih in razprava.

 

Dan smo začeli in končali aktivno, na kolesu. Zjutraj smo naredili krog po Borovnici, kjer smo si ogledali gradnjo kolesarske povezave Borovnica – Breg pri Borovnici ter kolesarili po delu opuščene trase Južne železnice. Po kosilu pa smo naredili še panoramsko pot do brega Ljubljanice, ki nam je postregla s čudovitimi razgledi ter se strinjali, da Ljubljansko barje res predstavlja velik potencial za razvoj kolesarstva.