Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Prispevek o Hraškem bajerju 03.07.2023

Ekipa Dobro jutro se je zopet ustavila v Medvodah, tokrat pri Hraškem bajerju. Tu so, v okviru projekta Zgodbe naših mokrišč, postavili opazovalnico z interaktivnimi izobraževalnimi tablami. Preko projekta so partnerji (Občine Mengeš, Trzin, Medvode in Vodice ter ZRSVN in OŠ Mengeš) želeli prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

 

Poleg že omenjenega Hraškega bajerja so, z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave, uredili še Phliški bajer v Mengšu in lokalno mokrišče v ŠRC (ob vstopni točki v mokrišče) v Trzinu. Za ozaveščanje lokalnega prebivalstva je bilo organiziranih več dogodkov, delavnic in izobraževanj. Na OŠ Mengeš so razvili dolgoročen izobraževalni program, ki bo gradil pozitiven odnos otrok in mladine do narave.

 

Vabljeni k ogledu prispevka, ki lepo predstavi Hraški bajer: Dobro jutro - Hraški bajer .

Prišlo je do napake!