Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Beleženje posledic poplav 30.08.2023

Žal nam je, da so poplave na začetku avgusta prizadele tudi območja LAS Za mesto in vas.

S strani pristojnih ministrstev smo prejeli navodila, kako ravnati v primeru morebitne škode na izvedenih projektih v preteklem programskem obdobju 2014-2020.

 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP – MKGP) je za upravičence njihovega sklada ESKRP izdala Obvestilo upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev. Navedeni so primeri do katerih prihaja na terenu in podajajo navodila kako naj upravičenci ravnajo, če se soočajo s katerim od njih.

 

Zato vas prosimo, da preverite, kakšno je stanje naložb na terenu pri sebi in vaših projektnih partnerjih. Kajti 50. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, (hramba dokumentacije) navaja:

(1) LAS mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za ustanovitev LAS, določitev vodilnega partnerja in izbor operacij še najmanj pet let po zaključku izvajanja tega programskega obdobja, razen v primeru izjem, določenih v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU.

(2) Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi te uredbe, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače.

 

V kolikor ste ali boste ugotovili skupno škodo ravnajte v skladu z Obvestilom AKTRP. Navedite št. Odločbe o pravici do sredstev, obvestilo oz. popis škode s fotografijami ter nam sporočilo pošljite v vednost na las-zmv@rralur.si. Prav tako za projekte, v katerih ste nastopili kot partner in sredstva črpali iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vsako ugotovitev škode sporočite vodilnemu partnerju, ki bo stvari urejal dalje.

 

 

Za sklad ESRR žal še nimamo informacij s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Vendarle pa vas prosimo, da preverite, kako je stanje naložb in dokumentacije na terenu pri sebi in vaših projektnih partnerjih. V kolikor ste ali boste ugotovili skupno škodo nam kot vodilni partner pošljite obvestilo na las-zmv@rralur.si. V primeru, da ste v projektu partner prosimo, da vsako ugotovitev škode sporočite vodilnemu partnerju, ki bo stvari urejal dalje.

 

Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo ekipa vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas.