Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Ogled dobrih praks v okviru mednarodne delavnice 23.10.2023

V Ljubljani je 18. in 19. 10. 2023 potekala mednarodna delavnica o pristopu LEADER/CLLD (angleško Community Led Local Development – CLLD; lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Organizatorji dogodka so bili Mreža Skupne kmetijske politike (SKP) za podeželje (angleško EU CAP Network) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – LEADER pisarna.

 

Konference se je udeležilo okoli 90 predstavnikov pristopa LEADER/CLLD iz držav članic EU ter vseh štirih evropskih skladov. Udeležili so se je tudi predstavniki Evropske komisije, Direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve ter predstavniki slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS).

 

Predstavnici LAS Za mesto in vas in LAS Sožitje med mestom in podeželjem sva se udeležili ogleda dobrih praks na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Začeli smo z ogledom projekta »Podružničarji gremo naprej« na Jančah. Podružnice OŠ Sostro in Vrtec Pedenjped so tako predstavili, kako so, z različnimi aktivnostmi, ki so pripomogle k aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa otrok in druženja s starostniki preko različnih srečanj, postali gibalo razvoja na podeželju. Ogledali smo si stojnice, ki so jih v okviru projekta »Tržnica za vse« kupili za promocijske in tržne dejavnosti lokalnih pridelovalcev in obrtnikov v Grosupljem. Dan smo zaključili z obiskom Vodomčevega gaja. V okviru projekta »Razširitev naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca« je bila urejena 5,2 km dolga pohodna pot, ob njej pa postavljenih 26 tematskih informativnih in dve interaktivni tabli. Postavljenih je bilo tudi 70 gnezdilnic za več vrst ptic, saj je območje mokrotnega travnika in gozda pomembno zavetje za gnezdenje mnogih ptic.

 

Evropska komisija je slovenski model izvajanja skupnega pristopa LEADER/CLLD prepoznala kot primer dobrega izvajanja sistema. Skupni pristop se usmerja preko Medresorske delovne skupine za CLLD, sestavljene iz predstavnikov organov upravljanja EKSRP, ESRR, plačilne agencije in posredniškega telesa ESRR. Posebnost slovenskega izvajanja pristopa LEADER/CLLD je, da se skupni pristop več skladov izvaja preko 37 lokalnih akcijskih skupin na celotnem ozemlju Slovenije. Takšen pristop se bo nadaljeval že drugo programsko obdobje.