Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

S kmetijstvom zaključen drugi sklop delavnic 14.06.2023

V torek, 13. 6. 2023, je v Komendi potekala še zadnja delavnica drugega sklopa delavnic za namen priprave Strategije lokalnega razvoja. Ta je bila, tudi zaradi ukrepov, ki jih naslavlja programsko obdobje 2021-2027 (oživljanje vaških jeder, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sodelovanje med panogami za razvoj butičnih produktov), namenjena kmetijstvu.

 

Uvodoma je Nataša Zupančič z RRA LUR na kratko predstavila samo delovanje LAS ter kaj Strategija lokalnega razvoja sploh je. Udeležencem je bilo predstavljeno, kaj so upravičeni stroški pri projektih, predstavljeni so jim bili tudi nekateri uspešno izpeljani projekti iz prejšnjega programskega obdobja, na temo kmetijstva. Kmetje ter drugi, ki delujejo na področju kmetijstva, so nato po skupinah razvijali izbrano projektno idejo.

 

S to delavnico smo zaključili drugi sklop delavnic. Skupno je delavnice na teme spodbujanja socialne vključenosti, trajnostnega turizma in ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter kmetijstva obiskalo 39 udeležencev. Ti so bili fizične osebe, predstavniki društev, organizacij, podjetij, občin in strokovnih institucij.

 

Z delavnicami prvega in drugega sklopa smo prišli do informacij, ki nam bodo pomagale oblikovati Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, ki bo pripravljena tako, da bo naslavljala potrebe in razvojne potenciale na tem območju. Še enkrat se želimo zahvaliti vsem sodelujočim in se že veselimo sodelovanja na konkretnih projektih v prihodnjem programskem obdobju.