Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Srečali smo se predsedniki in vodilni partnerji LAS 17.01.2024

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je 16. 1. 2024 v Gorici pri Slivnici organiziralo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh Lokalnih akcijskih skupin (LAS) v Sloveniji.

 

Kulturno društvo Gorica pri Slivnici je s svojim dramskim prispevkom o razbojniku Guzaju, Kozjanskemu Robin Hoodu, otvorila srečanje. Najprej je udeležence pozdravil mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur. Sledil mu je minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen pristopa LEADER/CLLD. Mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželjam, je potrdila, da lahko v januarju pričakujemo potrditve Strategij lokalnega razvoja in s tem samih LAS. Pozdravne nagovore je, z opisom vloge DRSP pri uveljavljanju interesov LAS, zaključil mag. Roman Medved, predsednik DRSP.

 

Sledil je strokovni posvet na temo razvoja podeželskih skupnosti. Predstavnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (dr. Irma Potočnik Slavič in Sara Mikolič) ter predstavnika Razvojne agencije Kozjansko (Kvirina Martina Zupanc in mag. Rajko Antlej) so predstavili projekt Rebound  - spodbujanje prožnosti v podeželskih skupnostih. Na zanimiv način so podali ugotovitve, do katerih so prišli tekom projekta ter predstavili program usposabljanja za ljudi, ki aktivno delajo na razvoju podeželja. Več o tem mednarodnem projektu si lahko preberete na spletni strani: https://ruralresilience.eu/sl/ .

 

Predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marjeta Jerič) ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (Simona Laznik) sta predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD namreč prihaja iz dveh skladov, katerih organi upravljanja so MKGP in ARSKTRP za sklad EKSRP ter MKRR za sklad ESRR. Predstavitvi so sledila številna vprašanja vodilnih partnerjev LAS, ki že podrobneje preučujejo Uredbo ter pripravljajo vso potrebno dokumentacijo za objavo javnih razpisov.

 

Razpravi je sledila še prava »Guzarjeva mal’ca«, polna kozjanskih dobrot. Hvala LAS Od Pohorja do Bohorja, ki je odlično gostil dogodek. Upamo, da bodo SLR čimprej potrjene in da bomo tako lahko pričeli z izvajanjem pristopa LEADER/CLLD v novem programskem obdobju.