Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Kako pripraviti projekt za javni poziv LAS? 01.03.2024

V Kulturni dvorani Vodice je 29. 2. 2024 potekala delavnica z naslovom »Priprava projekta za javni poziv LAS«.

 

Konec leta 2023 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, januarja letos pa je bila z odločbo potrjena Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas (v nadaljevanju SLR). Z Uredbo se določajo namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičenci, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičencev, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD. SLR pa predstavlja okvir za izvajanje projektov znotraj LAS.

 

Številnim udeležencem delavnice so bili predstavljeni ključni členi Uredbe, predvidena časovnica ter osnutek meril (kriteriji za ocenjevanje projektov). Vodilni partner LAS Za mesto in vas namreč planira, da bo javni razpis objavljen do poletja. Temu bo sledila še ena delavnica za vse zainteresirane prijavitelje.

 

Vsem, ki že imate projektne ideje in razmišljate o prijavi na prvi javni razpis vodilni partner svetuje, da si preberete opise ukrepov v SLR od strani 31 do 41. Tu so navedeni konkretni primeri, kakšni projekti bodo podprti iz posameznega ukrepa. V kolikor vsebine vaše projektne ideje ne najdete pod navedenimi ukrepi, nas lahko kontaktirate in bomo skupaj poskusili vašo idejo vsebinsko umestiti pod določen ukrep.

 

Hvala vsem za udeležbo na prvi delavnici.

V primeru kakršnihkoli vprašanj in dilem smo dostopni preko telefona (+386 1 306 1905) ali elektronskega naslova (las-zmv@rralur.si). Vabljeni ste tudi v pisarno RRA LUR (Tehnološki park Ljubljana) ali pa se mi, ekipa vodilnega partnerja, oglasimo pri vas.