Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Od Vodic do Komende 28.03.2024

V zahvalo za dosedanje sodelovanje in v želji, da ohranimo to motivacijo, smo sodelavci vodilnega partnerja LAS Za mesto in vas organizirali ogled dobrih praks našega LAS. Ta je bil namenjen predsedniku, podpredsednici ter članom Upravnega in Nadzornega odbora.

 

V sredo, 20. 3. 2024, smo se zbrali v Klubu Kubu v Vodicah, kjer nas je gostoljubno sprejela ga. Mira Sovinc. Ob odličnem zajtrku nam je predstavila izvajanje projekta Različnost povezujemo z gibanjem, ki so ga uspešno vodili. Pozdravil nas je tudi predsednik LAS Za mesto in vas g. Aco Franc Šuštar, ki se je vsem prisotnim zahvalil za njihovo delo.

 

Z mini avtobusom smo se odpeljali proti Medvodam. Najprej smo se ustavili na Kmetiji Janhar, ki je bila vodilni partner pri projektu Moj očka ima konjička dva. S projektom so uredili igrala in hišni muzej, s pomočjo katerega smo izvedeli veliko o življenju lipicancev. V bližnjih Zbiljah ima svoje prostore Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka. Skozi dva projekta (Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 1 in 2) so poskrbeli za večjo vključenost več ranljivih skupin, ki so se udeležile številnih likovnih delavnic in terapij. En projekt je še v izvajanju in trenutno gradijo umetniški atelje.

 

V Trzinu nam je Aleksander Ilić predstavil projekt Center modrosti in vitalnosti, v okviru katerega si je Društvo upokojencev opremilo njihove prostore, kar je olajšalo izvajanje različnih tečajev, delavnic in prireditev. Ustavili smo se tudi pri toplarju, ki je bil obnovljen v okviru projekta Muzej na prostem.

 

Pri kosilu v Domžalah sta se nam pridružila Eva Horvat in Damjan Habe, predstavnika Zavoda za ihtiološke in ekološke raziskave (Revivo). Zavod Revivo je v preteklem programskem obdobju na področju varstva okolja in ohranjanja narave vodil kar 3 projekte: Evreka 1 in 2 ter Tokovi prihodnosti. Predstavila sta nam izvajanje in rezultate vseh treh, med drugim smo si ogledali tudi zanimiv in poučen film o Kamniški Bistrici.

 

Zgodbe naših mokrišč je projekt, ki se je izvajal na območju kar štirih občin. Občina Mengeš je bila vodilni partner in v njihovem imenu nam je projekt predstavil g. Jože Vahtar. Izboljšali so stanje štirih lokalnih mokrišč, pri vsakem od teh je bila zgrajena tudi manjša infrastruktura za opazovanje narave.

 

Naš zadnji postanek je bil v Komendi, kjer nas je v Krekovem središču prijazno sprejela mag. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka. Na področju kakovostnega in aktivnega staranja, oskrbe na domu, zagotavljanja socialne vključenosti ter medgeneracijskega sodelovanja je Inštitut, v sodelovanju z Medgeneracijskim središčem Komenda in še drugimi partnerji, vodil tri projekte: Krekovo središče 1 in 2 ter Z roko v roki.

 

V enem dnevu smo tako obiskali vseh 6 občin, vključenih v LAS Za mesto in vas ter si v vsaki od njih ogledali rezultate vsaj enega projekta. V prejšnjem programskem obdobju je bilo izpeljanih 42 projektov. To nam zagotavlja, da LEADER/CLLD, s svojim pristopom od spodaj navzgor, še kako uspešno deluje.