Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

4. seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas 10.03.2017

4. Seja Upravnega odbora LAS Za mesto in vas bo v sredo, 22.3.2017, ob 17.00 uri v Gasilskem domu, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda s sledečim dnevnim redom:

1. Potrditev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda 4. seje in pregled zapisnika 3. seje;
2. Izvajanje Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas;
3. Obravnava Poročila o delu LAS Za mesto in vas v 2016 in Načrta dela za leto 2017;
4. Pregled članstva LAS Za mesto in vas (potrditev novih članov, izbris članov, odpis terjatev);
5. Razno (priprava projektov sodelovanja med LAS-i,  nadomestila stroškov za delo v organih LAS).