Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

3. seja Skupščine LAS Za mesto in vas 16.03.2017

3. SEJA SKUPŠČINE LAS ZA MESTO IN VAS bo v sredo, 22. 03. 2017 ob 19.00 uri v Gasilskem domu Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda.

 

Dnevi red 3. seje Skupščine:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Obravnava Poročila o delu LAS Za mesto in vas v 2016;

3. Obravnava Načrta dela LAS Za mesto in vas za leto 2017;

4. Razno (Informiranje o izvajanju Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas).

 

Vabljeni vsi člani LAS Za mesto in vas!