Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

4. popravek Javnega Poziva za izbor operacij 21.04.2017

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi 11. točke Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

 objavlja

POPRAVEK ŠT. 4

Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016

1. Popravljena Vloga za prijavo operacije SKLOP B - OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR:

a. Dodane rubrike v tabele 2.1. do 2.4. – spletni naslov partnerja ter naziv banke in sedež;

b. Dodano poglavje 4.0. Opis operacije:

i. 4.0.1 Opis vpliva operacije na specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS;

ii.  4.0.2 Povzetek operacije; c. Dopolnjeno navodilo v poglavju 4.2. in 4.3: Opis aktivnosti;

d. Dopolnjeno poglavje 4.5. Kazalniki uspešnosti:

i. K8 - Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije.

 

Popravek je objavljen TUKAJ.