Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Zaključek Javnega poziva 19.05.2017

V ponedeljek, 15. 5. 2017, je potekel rok za oddajo vlog na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Prispelo je 16 vlog. Od tega 10 iz sklopa A - operacije, ki bodo sofinancirane iz EKSRP in 6 iz sklopa B - operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESRR.

Ocenjevalna komisija bo vloge odprla in pregledala v torek, 23. 5. 2017. Vodilni partner pa bo takoj naslednji dan, v skladu s pogoji javnega razpisa, po elektronski pošti pozval prijavitelje projektov k eventualnim dopolnitvam vlog.

Načrtujemo, da se bo postopek ocenjevanja vlog s strani LAS zaključil do konca junija 2017.