Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Potek aktivnosti pri potrjevanju projektov LAS Za mesto in vas 28.03.2018

LAS Za mesto in vas je v lanskem letu izvedel prvi javni razpis za izbor projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja iz evropskih strukturnih skladov. Na razpis se je prijavilo 16 projektov, Upravni odbor LAS je na predlog Ocenjevalne komisije potrdil 12 projektov. Postopek izbora v okviru LAS smo izvedli v dogovorjenih časovnih okvirih, postopek dokončnega potrjevanja na odgovornih ministrstvih pa še vedno poteka.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pregledalo in potrdilo vseh pet projektov in bo v naslednjih tednih upravičencem poslalo v podpis pogodbe za izvajanje projektnih aktivnosti v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pravkar so bile objavljene tudi spremembe Navodil o upravičenih stroških ter Navodil na področju komuniciranja vsebin. Terminski potek obravnave prispelih vlog na prvi javni razpis LAS Za mesto in vas je bil naslednji:

 

Aktivnost

začetek

zaključek

Objava Javnega razpisa LAS

15.12.2016

15.5.2017

Pregled in ocenjevanje vlog s strani LAS Za mesto in vas

16.5.2017

12.6.2017

Potrditev izbranih projektov s strani Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

 

21.6.2017

Oddaja vlog ESRR v potrditev na MGRT

22.6.2017

10.7.2017

Dopolnjevanje vlog ESRR (MGRT)

4.9.2017

18.10.2017

Obvestilo o potrditvi projektov ESRR (MGRT)

 

17.1.2018

Pogodba o sofinanciranju operacije (MGRT)

28.3.2018

 

 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je odgovorno za projekte v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja trenutno še pregleduje prispele vloge prijaviteljev in poziva k njihovim dopolnitvam. Terminski potek obravnave prispelih vlog na prvi javni razpis LAS Za mesto in vas je naslednji:

 

Aktivnost

začetek

zaključek

Objava Javnega razpisa LAS

15.12.2016

15.5.2017

Pregled in ocenjevanje vlog s strani LAS Za mesto in vas

16.5.2017

12.6.2017

Potrditev izbranih projektov s strani Upravnega odbora LAS Za mesto in vas

 

21.6.2017

Oddaja vlog EKSRP na AKTRP – vnos v E-kmetijo

22.6.2017

16.8.2017

Dopolnjevanje vlog EKSRP (AKTRP)

21.2.2018

v teku

Odločbe o potrditvi projektov EKSRP

maj 2018