Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Vabilo na delavnice »LAS V MOJEM KRAJU« 06.01.2015

Vabimo vas, da se udeležite delavnic »LAS V MOJEM KRAJU« , ki jih organizira RRA LUR v sodelovanju z občinami Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Termini za delavnice so naslednji:
- Medvode, 20.1.2015, 14.00, sejna dvorana Občine Medvode,
- Trzin, 21.1.2015, 14.00, Center Ivana Hribarja, Dvorana Marjance Ručigaj,
- Mengeš, 27.1.2015, 14.00, Kulturni dom Mengeš,
- Komenda, 4.2.2015, 16.00, sejna dvorana Občine Komenda,
- Vodice, 10.2.2015, Kulturni dom Vodice.

Lokalne akcijske skupine (LAS) so eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim se spodbuja odločanje o celostnem razvoju posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Partnerstvo LAS je tripartitno, sestavljajo ga predstavniki civilne družbe, gospodarstva in javnih institucij. Glavna naloga LAS je priprava in izvedba lokalne strategije razvoja ter delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so ji dodeljena.

Na delavnici vam bomo bolje pojasnili kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje uresničite svojo projektno idejo. Predstavili vam bomo pretekle izkušnje in primere dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov iz tega naslova. Skupaj z vami bomo oblikovali partnerstvo LAS in postavili temelje za pripravo ključnega dokumenta LAS - Strategijo lokalnega razvoja.


Ker želimo pripraviti strategijo, ki bo vključevala predvsem lokalne potrebe,  priložnosti in možnosti, vabimo tudi vas, da se nam pridružite s svojimi izkušnjami in idejami!

Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se prijavite preko elektronskega naslova ursa.kisovec(at)ljubljana.si ali telefonske številke 01/306-19-23.