Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Sprememba Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018 05.07.2018

Dne 5. 7. 2018 je bil zaradi objave novega elektronskega naslova in telefonske številke ter spoštovanja Uredbe o varstvu osebnih podatkov spremenjen del razpisne dokumentacije Javnega poziva za izbor operacij LAS Za mesto in vas v letu 2018. Tehnični popravki v dokumentu "Javni poziv" ter dopolnitve v Vlogi A in B se nanašajo na:

  

1.  Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018:
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v prvem poglavju »Osnovni podatki o javnem pozivu« – Informacije o javnem pozivu;
- Spremenjen elektronski naslov in telefonski kontakt v desetem poglavju »Razpisna dokumentacija in dodatne informacije« - Dodatne informacije o javnem pozivu LAS.

  

2.  Vlogo za prijavo operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2018:
- Obrazec 1 - SKLOP A – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov;
- Obrazec 2 - SKLOP B – OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR: Dopolnjena izjava v devetem poglavju »Izjava in podpisi prijavitelja/partnerjev« o obravnavi osebnih podatkov.

  

Dokumentacija Javnega poziva je na voljo na tej povezavi. Razpis je odprt do 28. 9. 2018.