Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Delavnice »LAS V MOJEM KRAJU« v Medvodah in Mengšu 23.01.2015

V organizaciji RRA LUR sta v Medvodah in Mengšu potekali delavnici »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavilo kaj LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje uresničijo svoje projektne ideje.

Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije lokalnega razvoja, v katero je potrebno vključiti predvsem lokalne potrebe, priložnosti in možnosti, je delo potekalo v skupinah, kjer so udeleženci pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.