Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Izjava za javnost o delu LAS Za mesto in vas v letu 2016 15.03.2017

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je bila ustanovljena 22.06.2015, ko je bila sklenjena Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice z namenom  spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja. 

  

Cilj vzpostavitve LAS Za mesto in vas je uresničevanje lokalnih razvojnih potreb in doseganje zastavljenih ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja, ki jo je LAS pripravil za celotno programsko obdobje 2014-2020. Strategijo lokalnega razvoja (SLR) je pripravila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot vodilni partner LAS Za mesto in vas.

  

SLR je bila potrjena 5.9.2016 z izdano Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko je bilo LAS za mesto in vas za celotno programsko obdobje 2016-2020 podeljenih 2.014.710,00 EUR upravičenih sredstev in sicer 1.061.910,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 952.800,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

  

15.12.2016 je RRA LUR kot vodilni partner LAS Za mesto in vas objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije Lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Podaljšan rok odprtja poziva je 15.05.2017. Priprava projektov na območju LAS Za mesto in vas je v polnem teku. Prve izdane odločbe s katerimi bo deležnikom prijav, ki bodo uspešne na Pozivu dodeljena sredstva za projekte LAS, bodo pristojna ministrstva (MKGP oz. MGRT) izdala predvidoma v jeseni 2017. Tako se bodo pričeli izvajati projekti LAS in se hkrati začela uresničevati Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas.