Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika
Nazaj na seznam

Projekt EVREKA o obnovi rečne struge 10.09.2018

Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA v avgustu 2018 organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati. 

    

V prvem delu delavnice so z udeleženci opisali strugo, izmerili fizikalne značilnosti struge in predstavili glavne elemente za nadaljnje izpolnjevanje obrazca po metodi RCE (Obrežje, struga in okolje). Spoznali so različne metode vzorčenja (ob)vodnih prebivalcev reke Pšate. Predstavili so potek elektro ribolova ter metode vzorčenja alg, vodnih nevretenčarjev in kačjih pastirjev. Vse živali so si nato od blizu ogledali, pogovorili smo se o njihovi funkciji v ekosistemu in pogostosti. Največ pozornosti so pritegnile ribe (navadni globoček, mrena, pohra, klen in pisanka), žuželke (larve mladoletnic in kačjih pastirjev), vrtinčarji in alge. Udeleženci so na izbranem odseku identificirali tri pregrade tipa prag ter jih vnesli v evropski atlas pregrad prek spletne aplikacije Barrier Tracker. Vnesli so tudi oceno prehodnosti za ribe. 

  

Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke dosega najnižjo oceno, ki jo po metodi RCE lahko določimo, kar iz eko-morfološkega vidika pomeni, da je potrebna popolna obnova rečne struge. Menijo, da je glavna težava preučevanega odseka v pomanjkanju obrežne in vodne vegetacije. Obsežni monokulturni sestoji invazivnih tujerodnih rastlin kot so žlezava nedotika, enoletna suholetnica in japonski dresnik so posebej razžalostili udeležence delavnice, ki se spominjajo, da so v preteklosti ob strugi nabirale številne pisane travniške cvetice.

  

Oglejte si tudi promocijski video o projektu EVREKA, objavljen tudi na spletni strani evreka.si in FB strani projekta.