Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Predsednik

Predsednik je samostojen organ LAS. Za svoje delo odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru.

Predsednik LAS in ima sledeče pristojnosti in naloge: 

  • samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
  • podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, 
  • sklicuje in vodi seje Upravnega odbora,


Predsednik LAS Za mesto in vas: Aco Franc Šuštar

Predsednik ima svojega namestnika, ki ga predvidoma nadomešča v času njegove odsotnosti.

Podpredsednica: Katja Rebolj