Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Vodice
Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja LAS, v katerem so zastopani predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe. Pri odločanju na seji Upravnega odbora, nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, in sicer:

  • Predsednik, ki je po funkciji član Upravnega odbora s pravico glasovanja;
  • Šest (6) predstavnikov javnega sektorja;
  • Osem (8) predstavnikov zasebnega sektorja, od tega trije (3) predstavniki ekonomskega sektorja in pet (5) predstavnikov civilne družbe (društva, nevladne organizacije, interesne skupine, posamezniki).

 

Sektor

Subjekti

Število članov

Delež v %

Javni sektor

Občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava.

6

40

Ekonomski sektor

Gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost (osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetiji) druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljena za ustvarjanje ali delitev dobička.

3

20

Civilna družba

Društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja dobička ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki presežka prihodkov ne delijo, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, posamezniki.

5

33,3

Predsednik

 

1

6,7

Skupaj

 

15

100

 


Upravni odbor LAS Za mesto in vas:

CIVILNI SEKTOR: Blanka Tomšič, Irena Mraz, Martina Prezelj, Vanja Ločniškar, Jurček Nowakk
EKONOMSKI SEKTOR: Barbara Sršen, Janez Šušteršič, Vesna Erhart
JAVNI SEKTOR: Mira Bečan, Jure Galičič, Marko Kocjan, Špela Urh, Aleksander Ilić, Tatjana Resman, Aco Franc Šuštar, predsednik LAS.

 

26. seja Upravnega odbora 

25. seja Upravnega odbora

24. seja Upravnega odbora

23. Seja Upravnega odbora

10. Seja Upravnega odbora

9. dopisna seja Upravnega odbora

8. dopisna seja Upravnega odbora

7. Seja Upravnega odbora

6. Seja Upravnega odbora

5. Seja Upravnega odbora

4. Seja Upravnega odbora

3. Seja Upravnega Odbora

2. Seja Upravnega odbora

1. Seja Upravnega odbora